PROGRAMMA AANKOMEND WEEKEND:

BELEIDSPLAN

Witkampers heeft een beleidsplan opgsteld.
Hierin zijn de doelen, kaders en uitgangspunten van de V.V. Witkampers vastgelegd voor de periode 2018-2023. Met een duidelijke visie en daaraan gekoppeld beleid, willen wij met
een heldere koers de vereniging besturen. 

Klik hier om het beleidsplan in te zien