PROGRAMMA AANKOMEND WEEKEND:

BLV: Besluit velden

Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat tijdens de BLV van maandag 17 juni de aanwezige leden unaniem hebben ingestemd met het voorstel van de werkgroep "Gras". Dit voorstel behelst het voorzien van een lava/O2 onderlaag voor de velden 2 en 5, alsmede het installeren van verlichting, hekwerk en verharding rondom veld 2. Tevens worden de 16-meter gebieden voorzien van een hybride toplaag. Het doel van deze grondige renovatie is het kunnen aanbieden van meer trainingsuren aan alle teams, ook bij slechte weersomstandigheden, alsmede het kunnen spelen van (avond)wedstrijden dan wel uitwijken naar veld 2 voor wedstrijden mocht veld 1 worden afgekeurd en veld 2 niet. De zogenaamde O2-velden kunnen in principe een dubbele belasting kan t.o.v. van 'normale' natuurgrasvelden doordat deze beter regenwater af kunnen voeren.

Roeland van den Berg gaf namens de werkgroep "Gras" een heldere uiteenzetting van hoe men tot het slotadvies is gekomen. Men is bijna een jaar bezig geweest om alternatieven (kunstgras, hybride, O2 en natuurgras) naast elkaar te leggen, collega-verenigingen te bezoeken om hun ervaringen aan te horen, schema's op te zetten zodat elk team kan meeprofiteren, offertes op te vragen en beoordelen, etc. Johan Ikink gaf een toelichting op de financiële onderbouwing van de investering die met dit alles gepaard gaat. Hierna was het de beurt aan de leden: er werden goede vragen gesteld en er werd een constructieve discussie gevoerd; een compliment waard aan alle aanwezigen. Een belangrijk deel van de discussie ging over het moment waarop de velden gerenoveerd gaan worden: gaan we dit nu al in gang zetten of nemen we nog een maand of 10 de tijd zodat we de velden klaar hebben voor seizoen 2020/2021? Het bestuur zal zich op korte termijn over dit vraagstuk buigen en de voors en tegens zorgvuldig tegen elkaar afwegen.

Rest ons de werkgroep "Gras" ontzettend te bedanken voor het goede werk dat zij hebben verzet, alsmede de aanwezige leden voor hun positieve inbreng tijdens de BLV.

Het bestuur