PROGRAMMA AANKOMEND WEEKEND:

Nieuwe bestuursleden Witkampers

 

In de ALV werden de nieuwe bestuursleden al kort voorgesteld, inmiddels is na de verkiezingen binnen het bestuur ook bekend welke functies ze gaan bekleden. Johan Ikink neemt de voorzittershamer over van Martijn Hoentjen. René Jansen volgt Roeland van den Berg op als voorzitter van de jeugdcommissie en is ook vice-voorzitter van de vereniging. Mariska Keppels krijgt vrouwen- en meisjesvoetbal en materiaalbeheer in haar portefeuille en Bas Wennink krijgt voetbaltechnische zaken onder zijn hoede. De 2 laatstgenoemde functies, vrouwen- en meisjesvoetbal en voetbaltechnische zaken zijn nieuw in het bestuur; we willen met deze benoemingen meer gewicht geven aan deze functies binnen de vereniging.

We wensen alle nieuwe bestuursleden veel succes toe!