• Algemene Ledenvergadering 7 november 2022

    Aan alle leden van vv Witkampers,

    Op maandag 7 november wordt weer de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Deze begint om 20:00 in de kantine van de Witkampers.

    Per e-mail wordt op 24 oktober aan de leden een uitnodiging gestuurd, inclusief bijlagen (agenda, jaarverslagen, etc.). We proberen er een ‘papier-arme’ vergadering van te maken. Er worden daarom maar een paar kopieën van agenda’s en jaarverslagen klaargelegd. Indien gewenst dan graag zelf de stukken thuis uitprinten. Indien dit toch tot problemen leidt dan graag een berichtje naar ondergetekende (06-51278290 / secretaris@witkampers.nl) en we lossen dit op.

    Jan Vrielink
    Secretaris