Welkom bij VV Witkampers
De voetbalclub van Laren Gelderland
Update corona maatregelen
25 februari 2021 Lees meer
De Grote Elftallen Battle
Witkampers neemt initiatief tot grootschalig evenement tijdens Coronatijd Lees meer
Stil...
Van het bestuur Lees meer
 • Mededeling

  De weg van Speciaal Voetbal naar Witkampers 8

  Bijzondere Ledenvergadering 15 februari

  Maandag 15 februari houden we om 20:00 uur via Microsoft Teams een Bijzondere Ledenvergadering (BLV). Dit in verband met het agendapunt op de Algemene Ledenvergadering van 18 januari "Wijziging Statuten". Er nam (zoals verwacht) niet het vereiste aantal van 2/3 van het aantal leden deel aan de ALV om hierover een besluit te kunnen nemen. De huidige statuten schrijven voor dat we in dat geval binnen 4 weken na de ALV een BLV moeten uitschrijven waarin we over dit punt opnieuw kunnen stemmen. Doorslaggevend is in dat geval dat minimaal 2/3 (twee-derde of wel 67%) van de dan deelnemende leden voor het voorstel moet stemmen alvorens deze wordt aangenomen. Om dezelfde reden staat het stemmen over de verlenging van de erfpacht op de agenda. Tevens geven wij in de BLV een update met betrekking tot het zwembadveld zoals ter sprake kwam in de ALV.

  Hopelijk tot maandag de 15e!

  Bestuur v.v. Witkampers