• Teamindeling Jeugd - Seizoen 2023/2024

  Beste ouders en/of verzorgers en spelers van de Witkampers,

  Middels dit bericht willen wij jullie informeren over de nieuwe teamindeling voor het seizoen 2023/2024.

  De afgelopen periode is er achter de schermen veel tijd besteed aan het vorm geven van de teams voor het komend seizoen. Dit wordt gecoördineerd door de jeugdcommissie, waarbij er in samenspraak met de technische commissie, de leiders en trainers in eerste instantie bekeken wordt hoeveel teams (o.b.v. het aantal kinderen) per leeftijdscategorie gevormd kunnen worden. Gestreefd wordt naar zo min mogelijk wisselspelers, zodat iedereen aan bod komt tijdens de wedstrijden.

  Nadat het aantal teams vast stond is er gestart met de definitieve teamindeling. Het indelen van de teams is en blijft een ingewikkeld traject. In intensief overleg met de trainers en leiders van diverse teams zijn wij tot een definitieve indeling gekomen, waarbij er gekeken is naar sportieve aspecten, maar ook sociaal.

  Op voorhand weten we dat we niet iedereen helemaal tevreden kunnen stellen met de gemaakte keuzes, maar we willen benadrukken dat het proces zo zorgvuldig mogelijk is aangepakt.

  De teamindeling is definitief. Omdat elke verschuiving gevolgen heeft voor het gehele indelingssysteem kan slechts bij zeer hoge uitzondering een wijziging worden aangebracht.

  Onze ervaring is dat ouders en/of spelers er soms behoefte aan hebben om vragen te stellen over de teamindeling. Wij vinden het belangrijk om vragen goed te beantwoorden en om daar ook de tijd voor te nemen in een persoonlijk gesprek. Om dit goed te organiseren kunt u tot uiterlijk donderdag 15 juni 2023 per e-mail een gesprek aanvragen. U kunt daarvoor dit e-mailadres gebruiken: jeugdsecretaris@witkampers.nl
  Graag in uw e-mail een korte beschrijving van de achtergrond van uw vraag.

  De gesprekken over uw vragen plannen wij zoveel mogelijk in op zaterdag 24 juni, in de ochtend. Afhankelijk van de vraag kan dat gesprek dan plaatsvinden met een trainer, de afdelingscoördinator, een jeugdcommissielid, een lid van de technische commissie, of een combinatie van die personen.

  Met vriendelijke groet,
  Jeugdcommissie, Coördinatoren, Technische Commissie, Trainers en Leiders