• Mededeling

  Indelingen A-categorie bekend gemaakt

  Update, d.d. 05-06-2020, voortgang renovatie veld 2 en 5

  De volgende werkzaamheden zijn deze week uitgevoerd:

  • Aanbrengen (gedeeltelijk) van de klinkerverharding van veld 2
  • Afwerken van de bermen langs de betonverharding van veld 2
  • Doorfrezen toplaag veld 2 en 5
  • Kilveren (egaliseren) veld 2 en 5
  • Aanbrengen lavalaag en bemesting op veld 2 en 5

  Volgende week zal worden gestart met de volgende werkzaamheden:
  • Aanbrengen (overig gedeelte) van de klinkerverharding van veld 2
  • Doorfrezen toplaag met aangebrachte lavalaag en bemesting veld 2 en 5
  • Kilveren (egaliseren) veld 2 en 5
  • Aanleggen hybride doelgebied veld 2 en 5
  • Inzaaien veld 2 en 5

  Diverse werkzaamheden door de terreincommissie:
  • Ingraven voedingskabel door klinkerverharding
  • Gedeeltelijk verwijderen klinkerbestrating t.p.v. nieuw aan te brengen klinkerverharding
  • Maaien, bemesten en beregenen veld 1 t/m 5 en oefenhoek (zwembadveld)


  Foto's: Jan Dijkerman