• Mededeling

  Indelingen A-categorie bekend gemaakt

  Update, d.d. 12-06-2020, voortgang renovatie veld 2 en 5

  De volgende werkzaamheden zijn deze week uitgevoerd:

  •  Aanbrengen van de klinkerverharding (overig gedeelte) van veld 2
  •  Aanbrengen leunhekwerk en ballenvangers veld 2
  •  Doorfrezen toplaag met aangebrachte lavalaag en bemesting veld 2 en 5
  •  Kilveren (egaliseren) veld 2 en 5
  • Aanbrengen inkassing t.b.v. aanleggen hybride doelgebieden veld 2 en 5


  Volgende week zal worden gestart met de volgende werkzaamheden:

  • Aanleggen hybride doelgebieden veld 2 en 5
  • Aanbrengen sproeiers van beregening veld 2 en 5
  • Afwerken klinkerverharding en afwerken bermen veld 2
  • Bemesten en inzaaien veld 2 en 5


  Diverse werkzaamheden uitgevoerd door de terreincommissie:

  •  Aanvullen, verdichten en herstraten sleuf van ingegraven voedingskabel
  •  Herstelwerkzaamheden grasmat veld 1
  •  Maaien veld 1, 3, 4 en oefenhoek (zwembadveld)
  •  Vervangen diverse doelnetten

  Foto's (onder de filmpjes): Jan Dijkerman
  Filmpjes: Mark van Esterik