• Verslag 94e ledenvergadering Witkampers

  Afgelopen 9 oktober heeft de 94e algemene ledenvergadering plaatsgevonden.
  De opkomst was matig met 28 leden en 7 bestuursleden.
  De ledenvergadering duurde ongeveer anderhalf uur exclusief pauze.
  Enige aanwezige erelid Gerrit Kuijpers werd speciaal welkom geheten.
  De agenda en de stukken kan men terugvinden in de uitnodiging via link Ledenvergadering.
  Belangrijkste moment was het afscheid van Wilmer Beuzel als penningmeester en de toetreding van Mieke Hoentjen tot het bestuur als nieuw bestuurslid.
  Aftredend penningmeester Wilmer Beuzel wordt door voorzitter Johan bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren en wordt gecomplimenteerd voor al het werk wat hij tot volle tevredenheid heeft gedaan.
  Johan haalt speciaal nog aan dat Wilmer vooral met de aanvragen van de verschillende subsidies flinke bedragen voor de vereniging heeft binnengehaald.
  Namens het bestuur worden bloemen en een cadeau overhandigd.
  Daarna konden de aanwezigen nog een drankje nuttigen op kosten van de Witkampers.
  Voor een uitvoering verslag van de ledenvergadering kunnen de notulen van deze ledenvergadering worden nagelezen.