• Olton Valois Smith vertrekt tijdens het lopende seizoen bij Witkampers

    Op verzoek van Olton Valois Smith is er op maandagavond 13 februari een ingelast gesprek geweest met het bestuur en de Technische Commissie. Tijdens dit gesprek heeft Olton aangegeven de samenwerking met Witkampers per direct te willen beëindigen. Een verschil in visie en een aantal gebeurtenissen die hier in de afgelopen periode uit voort zijn gekomen, maken dat Olton dit besluit heeft genomen.

    Partijen hebben hun wederzijdse standpunten gedeeld en zijn allen tot de slotsom gekomen dat op dit moment een beëindiging van het dienstverband van Olton, wat oorspronkelijk overeengekomen was aan het einde van het lopende seizoen, per heden de beste oplossing is voor beide partijen.

    Het bestuur van vv Witkampers betreurt dit vroegtijdige einde van de werkzaamheden van Olton, maar ziet ook in dat er op dit moment geen andere mogelijkheid is. VV Witkampers bedankt Olton Valois Smith voor zijn werkzaamheden bij de club en wensen hem nog veel succes in de toekomst bij zijn trainerscarrière.

    Witkampers probeert op korte termijn de ontstane vacature op te lossen en heeft inmiddels de sollicitatieprocedure voor een nieuwe trainer (voor het komende seizoen) in gang gezet. We hebben er alle vertrouwen in dat op korte termijn een geschikte kandidaat voor het talentvolle Vrouwen 1 team gevonden gaat worden om zo de structuur van het gehele vrouwenvoetbal bij vv Witkampers stabiel voort te kunnen zetten.


    Bestuur VV Witkampers