PROGRAMMA AANKOMEND WEEKEND:

Uitnodiging Bijzondere Ledenvergadering

Hierbij worden alle leden van VV Witkampers uitgenodigd voor een Bijzondere Ledenvergadering (BLV) op 17 juni aanstaande, in het clubgebouw, aanvang 20u.

Reden voor deze BLV is het voornemen van het bestuur om een substantiële investering te doen in de verbetering van de velden. Dit omdat er onder veel leden de wens leeft om de belastbaarheid bij minder goede weersomstandigheden te vergroten, zodat er minder trainingen en wedstrijden afgelast hoeven te worden. In het voorjaar van 2018 is een hiertoe de werkgroep "Gras" in het leven geroepen, en na grondig onderzoek en vergelijking van verschillende alternatieven (kunstgras, hybride, O2, 'gewoon' gras, 1 of meerdere velden) is deze werkgroep tot een advies gekomen.

In de afgelopen bestuursvergadering van 27 mei jl. heeft het voltallige bestuur zich unaniem achter dit advies geschaard. Tijdens de BLV zal het advies en bijbehorende financiële verantwoording uitgebreid worden toegelicht en zal het bestuur vervolgens, overeenkomstig artikel 14.5 van de statuten, aan de leden vragen om met dit advies en bijbehorende investeringen in te stemmen. De diverse onderliggende stukken zullen voor de leden tijdens de vergadering ter inzage liggen.

Wij heten u van harte welkom op de 17e!

Het bestuur