• Mededeling

  Rabo ClubSupport: Er kan nog op ons gestemd worden t/m 27 september!

  v.v. Witkampers protocol Corona

  Update 25 februari 2022

   
  Update 18 februari 2022


  Update 26 januari 2022


  Update 15 januari 2022

  Update 13 november 2021

  Update 6 november 2021

  Update 25 september 2021

                   • De coronaregels worden grotendeels losgelaten, waaronder de anderhalve-meter-afstand-regel;
                   • De kantine blijft voorlopig nog gesloten, bij het verkooppunt buiten kan men een consumptie afhalen. Er hoeft dan geen coronatoegangsbewijs getoond te worden;
                   • Mocht de kantine geopend worden in de komende periode dan gelden de volgende regels:
                    • De kantine wordt opgedeeld in een niet-horeca- en een horeca-gedeelte;
                    • In het niet-horeca-gedeelte kan men een consumptie afhalen en doorlopen naar buiten zonder een coronatoegansbewijs te hoeven tonen;
                    • In het horeca-gedeelte kan men zittend een consumptie nuttigen, maar moet wel een coronatoegangsbewijs getoond kunnen worden.

  Update 26 juni 2021

                   • Senioren mogen weer, net zoals de jeugd, wedstrijden voetballen tegen teams van andere verenigingen;
                   • Er is weer publiek welkom bij wedstrijden en trainingen.

  Update 5 juni 2021

                   • Senioren mogen als groep (max. 50 personen) trainen, zonder 1,5 meter afstand te houden;
                   • Wedstrijden zijn weer toegestaan, de jeugd mag weer in competitieverband wedstrijden spelen;
                   • Kleedkamers en douches mogen weer gebruikt worden, wel binnen mondkapje op en 1,5 meter afstand houden drukte vermijden;
                   • Toeschouwers zijn niet toegestaan;
                   • Alle competitie- en bekerwedstrijden blijven voor de rest van het seizoen opgeschort;
                   • Kleedkamers en douches blijven gesloten.

  Update 19 mei 2021

  Senioren vanaf 27 jaar mogen weer als groep (max. 30 personen) trainen, wel met inachtneming van 1,5 meter afstand

                   • Senioren t/m 26 jaar mogen als groep trainen, zonder 1,5 meter afstand te houden;
                   • Alle competitie- en bekerwedstrijden blijven voor de rest van het seizoen opgeschort;
                   • Kleedkamers en douches blijven gesloten.

  Update 16 maart 2021

  Senioren vanaf 27 jaar mogen in groepjes van 4 trainen (afstand 1,5 meter)
                   • Senioren vanaf 27 jaar mogen in groepjes van 4 trainen, wel met inachtneming van de 1,5 meter afstand;
                   • Senioren t/m 26 jaar mogen als groep trainen, zonder 1,5 meter afstand te houden;
                   • Alle competitie- en bekerwedstrijden blijven voor de rest van het seizoen opgeschort;
                   • Er geldt een avondklok tussen 21.00u en 04.30u; de trainingen zullen uiterlijk 20.45u eindigen, zodat iedereen op tijd thuis kan zijn;
                   • Kleedkamers en douches blijven gesloten.

  Update 24 februari 2021

                   Senioren t/m 26 jaar mogen weer als groep trainen

                   • Alle competitie- en bekerwedstrijden worden voor de rest van het seizoen opgeschort;
                   • Er geldt een avondklok tussen 21.00u en 04.30u; de trainingen zullen uiterlijk 20.45u eindigen, zodat iedereen op tijd thuis kan zijn;
                   • Kleedkamers en douches blijven gesloten.

  Update 15 december 2020

  We gaan weer naar de situatie van de update van 4 november:
                   • Alle trainingen voor senioren worden opgeschort;
                   • De jeugd kan door blijven trainen.

  Update 18 november 2020

  We gaan weer naar de situatie van de update van 14 oktober:
                   • Alle competitie- en bekerwedstrijden worden voor onbepaalde tijd opgeschort;
                   • Kleedkamers en douches blijven gesloten;
                   • De jeugdteams kunnen blijven trainen;
                   • Senioren kunnen onder de volgende beperkingen door blijven trainen;
                    • Vaste groepen van max. 4 personen;
                    • Minimaal op 1,5 meter afstand van elkaar;
                    • Dringend advies om alleen naar de training te komen dus niet carpoolen;
                    • Trainingen voor senioren gaan in onderling overleg wel of niet door.

  Update 4 november 2020

                   • De trainingen voor senioren worden voor de komende tijd opgeschort (in principe 4 weken)

  Update 14 oktober 2020

                   • Alle competitie- en bekerwedstrijden worden voor onbepaalde tijd opgeschort;
                   • Kleedkamers en douches blijven gesloten;
                   • De jeugdteams kunnen blijven trainen;
                   • Senioren kunnen onder de volgende beperkingen door blijven trainen;
                    • Vaste groepen van max. 4 personen;
                    • Minimaal op 1,5 meter afstand van elkaar;
                    • Dringend advies om alleen naar de training te komen dus niet carpoolen.

  Update 30 september 2020

  Jeugd

                   • Jeugd JO19 valt onder 1,5 meter maatregelen en zullen onder de afspraken van de senioren vallen (zie verder hieronder);
                   • Ten aanzien van trainingen: Alle jeugdteams kunnen douchen op het complex;
                   • Ten aanzien van wedstrijden: Alle jeugdteams kunnen douchen op het complex. Geldt ook voor de tegenstander.


  Senioren (1,5 meter protocol, geldt ook voor JO19)

                   • Houd rekening met de 1,5 meter maatregel. Geef elkaar de ruimte als dit nodig is;
                   • Ten aanzien van trainingen: Omkleden en douchen is toegestaan. Er zijn per team (veelal) 2 kleedkamers beschikbaar. Maximaal 6 personen tegelijk per kleedkamer;
                   • Ten aanzien van wedstrijden: Omkleden en douchen is toegestaan; Er zijn per team (veelal) 2 kleedkamers beschikbaar. Geldt ook voor de tegenstander. Maximaal 6 personen tegelijk per kleedkamer;
                   • Nazitten in de kleedkamer is niet toegestaan.


  Kantine en terras/tuinhuisje

                   • De kantine blijft tot nader order gesloten;
                   • Ook het verkooppunt buiten (tuinhuisje) is vanaf 29 september 2020 gesloten;
                   • Dit protocol zal worden aangepast zodra de kantine / het verkooppunt buiten weer geopend wordt.


  Spelers

                   • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt, blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht. Schud geen handen. (Uitzondering: Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel sporten als ze nauw contact zijn van een positief getest persoon, maar niet als ze zelf positief getest zijn of huisgenoot zijn);
                   • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de training/wedstrijd dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in het kleedkamergebouw en in de kantine;
                   • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel;
                   • Dringend advies om een mondkapje te dragen wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden. (Het heeft de voorkeur zoveel mogelijk voor eigen vervoer te zorgen / enkel kinderen uit eigen huishouden te vervoeren);
                   • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld trainers, begeleiders en bestuursleden.


  Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers

                   • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht. Schud geen handen;
                   • Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven;
                   • Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
                   • Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar. Houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;
                   • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out; Per dug-out op max. 4 personen.


  Ouders en toeschouwers

                   • Vanaf 29 september 2020 zijn toeschouwers niet welkom bij trainingen en wedstrijden;
                   • Chauffeurs (en dus ook ouders) die teams naar uitwedstrijden brengen worden gezien als begeleider (niet als toeschouwer) en mogen de wedstrijd wel bijwonen;
                   • Voor Speciaal Voetbal geldt dat één ouder als begeleider/ondersteuner de training bij mag wonen;
                   • Nogmaals voor alles geldt: Gezond verstand gebruiken staat voorop. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;
                   • Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
                   • Houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de tribune, in de kantine etc;
                   • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;
                   • Dringend advies om een mondkapje te dragen vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden. (Het heeft de voorkeur zoveel mogelijk voor eigen vervoer te zorgen / enkel kinderen uit eigen huishouden te vervoeren);
                   • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld trainers, begeleiders en bestuursleden.

  Veiligheid- en hygiëneregels

                   • Voor alles geldt: Gezond verstand gebruiken staat voorop. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Schud geen handen;
                   • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Dit geldt voor iedereen;
                   • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek voetbalvereniging;
                   • Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder en vermijd drukte.


  Accommodatie

                   • De regels die gelden voor de accommodatie zijn duidelijk zichtbaar aanwezig. Volg deze ook op;
                   • Er zijn voldoende persoonlijke hygiënemiddelen beschikbaar;
                   • Handcontactpunten (zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens, etc.), waarmee voetballers, vrijwilligers en publiek in aanraking komen worden meerdere malen per dag schoon gemaakt;
                   • Alle ruimtes in de accommodatie worden voldoende geventileerd.

                   Tot slot: Het is niet de bedoeling dat het bestuur van de vereniging en/of "corona-verantwoordelijken" de rol van BOA op zich nemen. Neem je eigen verantwoordelijkheid!


                   Bovenstaande afspraken maken wij op advies van de KNVB/NOC/NSF (
  NOC/NSF Protocol Verantwoord Sporten
                   ). Dit Protocol moet ertoe leiden dat we samen weer kunnen gaan genieten van het voetbalspelletje. We kunnen dit virus alleen samen verslaan. Laten we ons aan de afspraken houden en alert blijven op elkaar.                   Alvast bedankt en veel plezier!


              Bestuur v.v. Witkampers