Welkom bij VV Witkampers
De voetbalclub van Laren Gelderland
Jeroen bedankt!
Lees meer
Vrijwilligersavond nu vóór aftrap nieuwe seizoen
Lees meer
  • Beleidsplannen

    Beleidsplan vv Witkampers
    Witkampers heeft een beleidsplan opgsteld. Hierin zijn de doelen, kaders en uitgangspunten van de V.V. Witkampers vastgelegd voor de periode 2023-2029. Met een duidelijke visie en daaraan gekoppeld beleid, willen wij met een heldere koers de vereniging besturen.


    Beleidsplan Speciaal Voetbal
    vv Witkampers is in 2016 gestart met speciaal-voetbal voor de jeugd. Het speciaal voetbal maakt integraal deel uit van de voetbalvereniging Witkampers. In dit beleidsdocument worden een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden voor het speciaal voetbal binnen de vereniging vastgelegd. Het doel is om de implementatie in seizoen 22/23 vorm te hebben gegeven.