• Mededeling

    Nieuwe promotievideo Speciaal Voetbal

    ALV 18 januari gaat door

    In de bestuursvergadering van 5 januari is besloten dat de Algemene Ledenvergadering die al gepland stond op 18 januari wel doorgang zal vinden. Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk fysiek bijeen te komen en daarom zal deze digitaal (via Microsoft Teams) worden georganiseerd. Uiteraard heeft het onze voorkeur om deze ALV zoals gebruikelijk in de kantine te houden, echter nogmaals een uitstel wordt niet als wenselijk gezien. Dit vanwege de onzekerheid wanneer de huidige maatregelen versoepeld kunnen worden en de wens van het bestuur juist nu in contact te treden met de leden.

    De meerderjarige leden zullen de uitnodiging op het bij ons bekende e-mailadres ontvangen met daarin een Microsoft Teams link en een korte instructie om deel te kunnen nemen. Wil je deelnemen, maar heb je op 7 januari om wat voor reden dan ook nog geen uitnodiging ontvangen, stuur dan een e-mail naar: secretaris@witkampers.nl

    Bestuur vv Witkampers