• Mededeling

  Voorbereiding Witkampers selectie

  BLV: besluit velden – update 26-6-2019

  Maandag 17 juni jl. vond de bijzondere ledenvergadering plaats met betrekking tot de plannen aanleg en verbetering van de velden.
  De vergadering ging toen unaniem akkoord met de voorstellen van het bestuur en de “grascommissie”” om veld 2 en veld 5 te voorzien van een lava/O2 onderlaag, met daarbij het installeren van ledverlichting, hekwerk en verharding rondom veld 2.
  Ook in deze vergadering was er een levendige discussie over het tijdstip waarin deze plannen gerealiseerd konden worden.
  Lukt dat nog dit jaar of schuiven we het door naar komend jaar?

  Naar aanleiding hiervan is er binnen het bestuur en grascommissie weer nader overleg geweest en heeft er weer een bespreking plaatsgevonden met de beoogde leverancier.

  Daarbij kwamen een aantal conclusies naar voren:
  - De lava heeft een levertijd van plm. één maand en kan niet eerder dan in de 3e week van juli geleverd worden, vlak voor de bouwvakvakantie.
  - Het offertetraject voor de ledverlichting dient nog verder in gang gezet te worden. Eventuele leveranciers kunnen levering op korte termijn sowieso niet meer inplannen.
  Daarbij dient het vergunningstraject nog opgezet worden.
  - Door de dan late realisatie in het huidige seizoen komen we in het begin van de komende competitie in de knoop met de veldbezetting voor zowel trainingen als wedstrijden.

  Het bestuur heeft derhalve, mede in overleg met de beoogde leverancier, besloten om de geplande  werkzaamheden op te schuiven naar het komende seizoen.
  Doelstelling is dan om in januari/februari 2020 over te gaan tot opdrachtverlening, zodat uiterlijk medio mei 2020 begonnen kan worden met de werkzaamheden.
  Het streven is dan dat ingaande seizoen 2020-2021 (plm. september 2020) direct bij het begin van de competitie gebruik kan worden gemaakt van de vernieuwde velden voor zowel trainingen als wedstrijden.
  In de tussenliggende periode hebben zowel bestuur als grascommissie dan voldoende tijd om een aantal noodzakelijke afrondende werkzaamheden uit te voeren.

  Namens bestuur v.v. Witkampers,
  Johan Ikink, voorzitter