• Mededeling

  Voorbereiding Witkampers selectie

  Veel mooie woorden en bloemen tijdens 90e jaarvergadering Witkampers

  Tijdens de 90e ledenvergadering van de Witkampers werden een aantal leden, voor hen onverwacht in het zonnetje gezet. Dit was één van de opvallendste zaken van de vergadering die iets na 20.00 uur werd geopend door voorzitter Johan Ikink.
  Nadat de drie ere leden Gerrit Kuypers, Jan Langeler en Gerrit Wesseldijk in het bijzonder welkom werden geheten stond Johan even stil bij het onverwachte overlijden op 19 september van Wim Pardijs. Wim is 23 jaar bestuurslid geweest en heeft daarnaast vele functies gehad binnen de vereniging. De laatste jaren was hij actief in de terreincommissie. Witkampers is hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet. Met een gepaste minuut stilte werd Wim door de leden herdacht.

  Hierna blikte Johan in vogelvlucht terug op het afgelopen seizoen met als hoogtepunt de viering van het 90-jarige bestaan van onze vereniging. Met een mooi voetbalprogramma voor de jeugd overdag, een druk bezochte sponsorbijeenkomst en een gezellige feestavond is dat op een passende wijze gevierd.
  Opvallende voetbalresultaten waren het kampioenschap van Dames 1 en de uitstekende vijfde plek van het eerste elftal in de derde klasse. Verder staat er veel te gebeuren rond de vervanging van veld 2 en veld 5 van gras naar O2 velden, dit om de bespeelbaarheid te bevorderen. Hierover volgt later nog een uitgebreide uitleg.
  Ook is het bestuur druk bezig om de communicatie te verbeteren, dit is nu al te zien op de schermen in de kantine. Via sportlink is onder andere van ieder team de stand en resultaten te zien.

  Zilveren en Gouden Speld
  Na deze terugblik werd al snel van de agenda afgeweken en gaf Johan het woord aan Henk Plass, afgevaardigde van de KNVB.  Hij had voor maar liefst vijf leden een enorme verrassing.
  Achtereenvolgens werden Bert Klomphaar, Dirk Bielderman, Martijn Hoentjen en Jan Wansink naar voren geroepen. Deze vier clubmensen werden onderscheiden met de Zilveren Speld van de KNVB voor hun vele werk voor de club in de afgelopen jaren.
  Bert Klomphaar heeft jaren in het bestuur gezeten en heeft zich enorm ingezet voor de Sponsorcommissie. Op dit moment is hij nog actief als technisch coördinator.
  Dirk Bielderman heeft negen jaar als secretaris in het bestuur en nam daarnaast nog vele taken op zich. Nu doet hij nog altijd de ledenadministratie en is trainer van de lagere elftallen. Achter de schermen blijft hij voor veel mensen een vraagbaak.
  Martijn Hoentjen was de jongste voorzitter ooit van de Witkampers en heeft dit negen jaar gedaan. Hij wordt nog altijd geassocieerd als de man die de betrekkingen tussen ‘rivaal’ Sportclub Lochem en Witkampers aanzienlijk heeft verbeterd.
  Jan Wansink is twaalf jaar bestuurslid geweest en heeft het wedstrijdsecretariaat onder zijn hoede gehad. Dit werk deed hij altijd erg serieus en precies. Het mag vermeld worden dat deze werkzaamheden nu door een viermanschap wordt gedaan. Nog steeds wordt door hen nog wel eens gebruik gemaakt van zijn kennis op dit gebied.
  Hier bleef het niet bij, want er was zelfs een Gouden Speld te verdelen. Deze werd toegekend aan Jan Schepers die inmiddels al 25 jaar bestuurslid is, waarvan negen jaar als voorzitter. Daarnaast heeft Jan in die jaren vele andere functies gehad binnen het bestuur. Nu houdt hij zich vooral bezig met de  terreincommissie.
  Aan Bertus Kroon is ook een zilveren speld toegekend, maar hij was echter ziek op 28 oktober en kon de uitreiking helaas niet bijwonen.
  Na de spelden, oorkondes, bloemen en de kussen van Mariska Keppels werd de vergadering hervat.

  Jaarverslagen
  Achtereenvolgens werden de jaarverslagen van de secretaris en de jeugdsecretaris gepresenteerd door Iwan Bos en Dinand Wichers. Wilmer Beuzel had de vuurdoop om als penningmeester de financiële cijfers toe te lichten, waarna Bas Groot Wesseldijk namens de kascommissie kon zeggen dat alles er netjes uitzag.
  De begroting werd goedgekeurd en de vergadering is akkoord gegaan met een verhoging van de contributie met 2%.

  Nieuwe velden en verlichting
  Na een korte drinkpauze geeft Johan Ikink nader uitleg over de recente ontwikkelingen over de aanleg van twee O2 velden en een verbeterde verlichting.
  De velden 2 en 5 gaan in het voorjaar, medio april, op de schop. Deze worden vervangen door zogenaamde O2 velden, deze zijn voorzien van een lava onderlaag. Dit moet er voor zorgen dat de velden vaker en beter bespeelbaar zijn. Meer trainingsuren en minder afgelastingen.
  Verder is het bestuur in gesprek met een leverancier over de aanschaf van ledlampen voor verlichting op de trainingsvelden 4 en 5 en natuurlijk het tweede veld. Dit allemaal is in een vergevorderd stadium. De verwachting is dat dit aanzienlijk meer lichtopbrengst gaat geven.
  Hiervoor zal nog wel vergunning aangevraagd moeten worden bij de gemeente Lochem.

  Afscheid bestuursleden
  Twee bestuursleden zijn aftreden en niet herkiesbaar. Penningmeester Erna Niels neemt afscheid, zij heeft besloten om meer aandacht aan haar gezin met inmiddels twee kinderen te besteden. Rinze Addink stapt ook uit het bestuur, maar zal actief blijven in de Sponsorcommissie met als doel hier een extra impuls aan te geven. Voor beiden zijn er bloemen en een attentie.
  Het bestuur heeft besloten deze plekken niet aan te vullen en verder te gaan met een 9-koppig bestuur. Verschillende taken zijn herverdeeld en men is er van overtuigd dat één en ander op juiste wijze worden ingevuld.
  Hierna worden er nog nieuwe mensen in de kascommissie gekozen en volgen er nog een aantal mededelingen. De belangrijkste hiervan zijn dat het eerste elftal de feestavond zal organiseren en het zesde elftal zich mag belasten met de survival. Verder is er nog de oproep om mee te denken hoe en op welke manier het Johan van der Wal toernooi nieuw leven ingeblazen kan worden of eventueel vervangen kan worden door een andere seizoen afsluitende activiteit.

  Na de Rondvraag sluit Johan Ikink nog voor 22.00 uur de vergadering.
   
  Tekst: Bert Gotink
  Foto's: René Jansen