Welkom bij VV Witkampers
De voetbalclub van Laren Gelderland
 • Mededeling

  Voorbereiding Witkampers selectie

  Vertrouwenscontactpersoon

  De zorg voor een sociaal veilige sportomgeving is voor onze vereniging van  groot belang. We willen nu eenmaal een klimaat creëren waarin leden/sporters zich veilig kunnen bewegen en ontwikkelen. Maatregelen nemen om ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, geweld, agressie, discriminatie enz.) te voorkomen horen daarbij. En voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt.

  Wanneer je te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen roept dit veel emoties, vragen en dilemma’s op. Bij seksuele intimidatie kan je denken aan gluren in de kleedkamers, een tikje op de bil, dubbelzinnige opmerkingen/ blikken, maar ook aanranding etc. Maar ook pesten, geweld, agressie en discriminatie kunnen een grote impact hebben. Ook als je niet zelf het slachtoffer bent, maar het ziet gebeuren. 

  Het is dan belangrijk te weten dat je in zo’n situatie terecht kunt bij een Vertrouwenscontactpersoon voor hulp, ondersteuning en advies. Of voor gewoon een luisterend oor. Uiteraard wordt alles strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De Vertrouwenscontactpersoon is er voor zowel sporters als ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en het bestuur. De Vertrouwenscontactpersoon komt van buiten de vereniging, waarmee de onafhankelijkheid is gewaarborgd en geprobeerd wordt de drempel om deze persoon te benaderen zo laag mogelijk te houden.


  De vertrouwenscontactpersoon voor VV Witkampers is Helga van Silfhout.

  Helga heeft een eigen bedrijf, De Externe V/M. Ze is gespecialiseerd in advies, begeleiding, beleid en training op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit. Daarnaast werkt zij als klachtenfunctionaris, calamiteitenonderzoeker, mediator en lid klachtencommissie

  Wanneer je een vraag, probleem of klacht hebt over ongewenste omgangsvormen, aarzel dan niet en neem contact op. Helga is bereikbaar via:

  Tel. 06 - 34 88 07 00
  E-mail: helgavansilfhout@gmail.com